Prendre contact
Lot VF 60 Mahamasina Nord – Antananarivo 101, Madagascar
craad.madagascar@gmail.com
Ph: +261 32 60 343 61

Vao mainka mampirehitra ny hatezeran’ireo vahoaka voakasiky ny tetikasa Base Toliara ny fampielezana vaovao tsy marina

Vao mainka mampirehitra ny hatezeran’ireo vahoaka voakasiky ny tetikasa Base Toliara ny fampielezana vaovao tsy marina milaza fa efa manaiky izany asa fitrandrahana izany izy ireo.
Manameloka ny fisolokiana ny anaran’ny fikambanana MA.ZO.TO. ihany koa ireo mpikambana ao anatin’izany. Tsy ilainay io, halanay io fa raty! Foano io Andriamatoa Filoha hoy ny vahoaka fa raha io no apetrakao atoy dia hamono anay ianao!

We use cookies to give you the best experience.