Prendre contact
Lot VF 60 Mahamasina Nord – Antananarivo 101, Madagascar
craad.madagascar@gmail.com
Ph: +261 32 60 343 61

Tsy mbola nanaiky ny tetikasa Base Toliara mihitsy ny fikambanana MA.ZO.TO ary tsy hanaiky izany mihitsy

Naneho hevitra an-dàlam-be ireo vahoaka any Toliara I sy II nanamafy ny fanoherany ny tetikasa Base Toliara.
Tsy adala ny mpitondra fanjakana tsy hahatsapa ny fitaka atao aminy. Manamafy izany koa ny filohan’ny fikambanana MA.ZO.TO., Théo RAKOTOVAO. Lainga, fitaka, ….
Tsy vitan’ny vahoaka ihany no fitahina fa na ny mpitondra fanjakana koa aza.
Tsy mbola nanaiky ny tetikasa Base Toliara mihitsy ny fikambanana MA.ZO.TO ary tsy hanaiky izany mihitsy.
Aoka hakatona tanteraka ity tetikasa ity fa tsy hatsahatra fotsiny ihany.

We use cookies to give you the best experience.