Prendre contact
Lot VF 60 Mahamasina Nord – Antananarivo 101, Madagascar
craad.madagascar@gmail.com
Ph: +261 32 60 343 61

Miadanandriana Ampefy : Efa-mianaka naiditra am-ponja efa dimy volana izao noho ny fiarovany ny taniny

Niarahan’ny maro nahita tany amin’ny gazety tamin’ny volana Mey 2017 fa nisy fandroahana mponina zato mahery sy fandravàna trano 26 tany Miadanandriana ao amin’ny kaominin’Ampefy, nateraky ny fahatongavan’ny herim-pamoretana nanatanteraka didim-pitsaràna nivoaka tamin’ny taona 1985 tany ho any.

 

Sendra niara-nametraka fangatahana titra ireo mpiara-monina tao an-tanàna tamin’izany fotoana izany no nisy disadisa niseho nampisara-bazana sy fisehoan-javatra hafahafa ka nanjary nisy vitsy an’isa nahazo titra amin’ny tany manontolo 49 hekitara, moa ny hafa tsy nahazo fa nasaina niala. Nametraka fitoriana teo amin’ny ambaratongan’ny fitsaràna samihafa ireo maro an’isa saingy resy. Nahatsapa fa nanana ny rariny izy ireo ka tsy nanaiky hiala teo amin’ny taniny.

 

Rehefa tonga nanao be sandry ary ny herim-pamoretana zandary sy polisy niisa 32, dia sahy nijoro niaro ny taniny nojariany efa am-polotaona maro sy ny trano fonenany ary ny fananany ireo mponina ka notànana am-ponja ny efa-mianaka : Andriamatoa Mamy Mampionona Jean Claudie 69 taona, Andriamatoa Rasata Robert Manendrika 60 taona, Ramatoa Saholinirina 49 taona ary Ramatoa Rahelimalala Lucie 40 taona mbola mitaiza kely.

 

Handalo fitsaràna indroa miantaona ny lafiny samihafa amin’ity raharaha ity ny alarobia 18 oktobra sy ny talata 24 oktobra ho avy izao.

 

Eo am-piandràsana izany dia manao antso avo ny fikambanana CRAAD-OI sy Collectif TANY

  • ny hanafahana tsy misy hataka andro an’izy efa-mianaka, mba ho fanajàna ny zon’olombelona sy ahafahan’izy ireo manomana ny fiarovan-tenany rehefa tonga ny fotoana hitsaràna azy;
  • ny tsy hisian’ny fampiasàna herim-pamoretana handroaka ny mponina sy handrava ny fananany intsony, fa mampihorohoro ny vahoaka ny fanaovan’izy ireo be midina ary vao maika mampahantra ny firenena ny famotehana ny zavatra noharian’ny mponina sy ny asa nisasarany;
  • ny hampitsaharana ny fampidirana am-ponja (détention préventive) izay olona miaro ny taniny eran’i Madagasikara, fa miaro ny antom-pivelomany sy ny fiainany ary ny ho avin’ny taranany izy ireo, sady mifanipaka amin’ny fifanekena iraisam-pirenena momba ny zo ara-toe-karena, ara-sosialy ary ara-kolotsaina (PIDESC) izay nankatoavin’i Madagasikara, ny fomba fanao toy izao;
  • ny hanaparitahana amin’ny rehetra aingana arak’izay azo atao ny fisehoan-javatra toy izao, satria tsy tokana ny toerana misy olom-pirenena Malagasy hiharan’ny tsindry hazo lena toy izao eto Madagasikara, ka ilaina ny hampitomboana ny fifanakalozam-baovao sy fifanohanana fa tsy hisy adino any anaty fonja sanatria ny mpiray tanindrazana miaro ny taniny sy ny antom-pivelomany.

Vao tsy ampy tapa-bolana mantsy izao no nanao fanambaràna ny CRAAD-OI sy Collectif TANY mikasika ny nampidirana am-ponja an’Andriamatoa Raleva any Mananjary noho izy nangataka ny hampisehoana ny mponina ny taratasy manamarina fa nahazo alàlana hiverina hitrandraka ny orinasa sinoa izay nahaton’ny tompon’andraikim-panjakàna volana vitsivitsy lasa izay : http://terresmalgaches.info/spip.php?article177.

 

16 oktobra 2017

We use cookies to give you the best experience.