Prendre contact
Lot VF 60 Mahamasina Nord – Antananarivo 101, Madagascar
craad.madagascar@gmail.com
Ph: +261 32 60 343 61

ANTSO AVO HANAFAHANA IREO OLOMPIRENENA 9 IZAY MANOHITRA NY TETIKASA FITRANDRAHANA FASI-MAINTY BASE TOLIARA AO AMIN’NY DISTRIKAN’I TOLIARA II

Olompirenena sivy (9) monina ao amin’ny tanànan’i Benetse sy Ampototse aryTsiafanoka, ao amin’ny faritra Atsimo-Andrefana, no nosamborina ny faha-2-n’ny volana mey 2019 lasa teo ary notazonina am-ponja vonjy maika, araky ny vokatry ny fampanoavana tamin’ny faha-9-n’ny volana mey noho izy ireo nandray anjara tamin’ny hetsika fanoherana ny tetikasa fitrandrahana fasi-mainty Base Toliara niarahan’ny mponina avy ao amin’ireo tanàna ireo tamin’ny 17 aprily 2019.

Hatao amin’ny Zoma 24 mey 2019 ho avy izao ao amin’ny Tribonaly ao Fianarantsoa ny fitsarana an’ireto olompirenena sivy (9) voalaza eto ambany ireto :

 1. Francklin RABEMANANJARA Edmond
 2. Sosia Tsiasa
 3. Nicolas Rajaonarivelo
 4. Zazà
 5. Tolomana Sasima dit Daody
 6. Mborozy dit Redomo
 7. Raphael
 8. Ilaina Tovondrainy Martial
 9. Hugo

Ny fikambanana ao amin’ny fiarahamonim-pirenena izay manao sonia eto ambany dia miray feo amin’ny fikambanana CRAAD-OI sy Collectif TANY ary ireo mpiaro ny zon’olom-belona rehetra izay mitaky

– ny fanajana ny zon’ireo voafonja 9 ireo amin’ny fitsaràna manaja ny rariny sy ny hitsiny, tsy mitanila ;

– ny fanafahana tsy misy hatakandro ireo olom-pirenena Malagasy ireo izay miaro ny zony sy ny antom-pivelomany ary ny tanindrazany ;

– ny fampijanonana ny famoretana ny tolon’ny vahoaka ho fiarovana ny harem-pirenena sy ny tanindrazana ;

– ary ny fanomezana valiny mahafa-po ny fitakin’ireo vahoaka maro an’isa ao amin’ny distrikan’ny Toliara II mba hampitsaharana ny tetikasa fitrandrahana fasi-mainty Base Toliara.

20 mey 2019

 • CRAAD-OI / Observatoire Indépendant des Droits Economiques, Sociaux et Culturels (OIDESCM)
 • Fikambanana MA.ZO.TO – FMTTI (Fikambanana Miaro Tanindrazana sy Tontolo Iainana)
 • Fikambanana Zanadriake-Toliara I
 • FIMAMI (Fikambanana Miaro ny Alan’ny Mikea)
 • Vovonan’ny fiarahamonim-pirenena ao amin’ny faritra Diana)
 • Solotenan’ny fokonolona ao Vohilava, faritra Vatovavy Fitovinany
 • Fikambanana TANY miaro ny tany malagasy

CRAAD-OI : Centre de Recherches et d’Appui pour les Alternatives de Développement  – Océan Indien craad.madagascar@gmail.com ; http://craadoi-mada.com

Collectif pour la défense des terres malgaches – TANY   patrimoine.malgache@yahoo.fr ; http://terresmalgaches.info, www.facebook.com/TANYterresmalgaches

Article recommandé: 

JUSTICE A ETE RENDUE AUX 9 CITOYENS QUI S’OPPOSENT AU PROJET D’EXPLOITATION D’ILMENITE BASE TOLIARA DANS LE DISTRICT DE TOLIARA II

We use cookies to give you the best experience.